2921
பெற்றோர்
ஆண்
சித்தார்த் (வெளிநாடு)
ஞாயிறு
6 24 PM
8 1 1995
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
ஆந்தை குலம்
உண்டு
உண்டு
தங்கை 1
நேரில்
அமெரிக்காவில் வேலை செய்யும் வரன் ( பெற்றோர் தொடர்பு எண் 9600909077 )
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
கும்பம் (திருவோணம்), மகரம்,ராகு கேது தோஷம்
பிராட்டி அம்மன்
6ft-182cm
மெலிதான உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
70 kg
A1+
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
BE. MS USA
தனியார் வேலை
அமெரிக்காவில் வேலை
வெளிநாடு
நேரில்
நேரில்
நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img