2941
ஜாதகர்
ஆண்
பூபதி(அரசு வேலை) (மறுமணம்)
செவ்வாய்
6 55 PM
17 9 1991
Namakkal
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
காரி குலம்
உண்டு
உண்டு
தங்கை 1 சுபம்
மறுமணம் சம்மதம்
உஞ்சனை ஸ்ரீ பொன்காளியம்மன்
6ft-182cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
68 kg
மறுமணம்
பொறியியல் படிப்பு
M.E
அரசு வேலை
அக்கவுண்டன்ட் (அரசு வேலை)
தமிழ்நாடு
25000-50000
30000
சொந்த வீடு, 5 ஏக்கர் நிலம்
Home              
img