2939
பெற்றோர்
பெண்
கிருத்திகா (மருத்துவர்)
திங்கள்
1 40 PM
15 3 1999
Salem
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது ஜாதகம்
பெருங்குடி குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1 சுபம்
தெரியவில்லை
நல்ல வரன்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
பெருமாள் கோவில் புது வாங்காளம்மன்
5ft.2in-157cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
60 kg
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS
மருத்துவர்
NEET PREPARING
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
8 ஏக்கர் நிலம், 70 சென்ட் பிளாட் வீடு 2
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img