2938
பெற்றோர்
ஆண்
கார்த்திகேயன் (மறுமணம்) (வெளிநாடு)
வியாழன்
7 30 AM
24 7 1986
Moolanur
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பொருள்தந்த குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
தற்காலிகமாக கலிஃபோர்னியா செல்லும் பெண்
மலையம்மன் கோவில் தோட்டக்குறிச்சி
5ft.7in-170cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
70 kg
மறுமணம்
இளநிலை பட்டப்படிப்பு
B.Sc CT, SAB,US
IT
சாஃப்ட்வேர் கலிபோர்னியா
வெளிநாடு
8லட்சம்
8 லட்சம்
பூமி 7 ஏக்கர் வாடகை 2 லட்சம் மேலும் தொடர்புக்கு பெற்றோர் 9994917936
Home              
img