2933
பெற்றோர்
ஆண்
கருப்பசாமி (மறுமணம்)
செவ்வாய்
8 00 AM
29 2 1972
Udumalaipatti
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
எண்ணை குலம்
லேட்
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
3கோடி
மறுமணம் குழந்தைகள் இருந்தாலும் சம்மதம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
கரிய காளியம்மன் பொட்டிக்காம்பாளையம்
6ft-182cm
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
67 kg
தெரியவில்லை
மறுமணம்
உயர்நிலை (10th)
10th
சுய தொழில்
சுயத்தொழில்
தமிழ்நாடு
2லட்சம்
1.5 லட்சம்
சொந்த வீடு சைட் இடங்கள் உள்ளன மேலும் தொடர்புக்கு 9842241624 ( குழந்தைகள் இருந்தாலும் சம்மதம் )
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img