2929
பெற்றோர்
பெண்
பவித்ரா (மருத்துவர்)
செவ்வாய்
6 40 AM
5 9 1995
DHARAPURAM
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
கண்ணந்தை குலம்
உண்டு
உண்டு
1
50கோடி-75கோடி
நேரில்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
நேரில்
பாப்பினி பெரியநாயகி அம்மன்
5ft.2in-157cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
55 kg
A+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS , MS (OBG )
மருத்துவர்
நேரில் மேலும் தொடர்புக்கு பெற்றோர் 9443042552
வெளிமாநிலம்
3லட்சம்
நேரில்
நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
நேரில்
Home              
img