2928
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
நவீன்குமார் VIP
சனி
11 39 AM
27 12 1997
Tiruppur
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
ஆவ குலம்
உண்டு
உண்டு
தங்கை 1
20கோடி-30கோடி
திருப்பூர் சுற்று வட்டாரத்தில்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ஸ்ரீ கரிய காளியம்மன் பரஞ்சேர்வழி
5ft.9in-175cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
75 kg
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.Tech., MDFD
சுய தொழில்
சுய தொழில்
தமிழ்நாடு
6லட்சம்
6 லட்சம்
சைட் பூமி 5 ஏக்கர், வாடகை 1.5 லட்சம், சொந்த வீடு 3 கோடி மதிப்பு ,சொத்து மதிப்பு 30 கோடி
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img