2926
சக அமைப்பாளர்
பெண்
ஆனந்தி
புதன்
1 20 AM
8 4 1999
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது ஜாதகம்
ஆந்தை குலம்
உண்டு
உண்டு
அக்கா 1 சுபம்
தெரியவில்லை
நல்ல வேலை அல்லது தொழில் மற்றும் தோட்டம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
மாணிக்கம் பாளையம் அண்ணமார் சுவாமி
5ft.3in-160cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
48 kg
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
M.Sc.,B.Ed.,
பணியில் இல்லை
.
தெரியவில்லை
இல்லை
தோட்டம் 3.5 ஏக்கர்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img