2924
பெற்றோர்
ஆண்
சதீஷ்குமார் (வெளிநாடு)
சனி
10 47 PM
17 12 1988
Karur
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்
கண்ணந்தை குலம்
உண்டு
உண்டு
சகோதரி 1
நேரில்
நல்ல படித்த பெண் அமெரிக்காவில் செட்டிலாக விருப்பமுள்ள வரன் ( தொடர்புக்கு பெற்றோர் +1 423 999 9797, 9787620444 )
மணலூர் செல்லாண்டி அம்மன்
5ft.4in-162cm
லேசான பருமனான உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
60 kg
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
BA,MS
தனியார் வேலை
பார்மசி மேனேஜர் (Amazon USA)
வெளிநாடு
9லட்சம்
9 லட்சம்
நேரில் *பெற்றோர் தொடர்பு எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது*
Home              
img