2741
பெற்றோர்
ஆண்
அரவிந் ( வெளிநாடு )
சனி
1 55 PM
4 1 1992
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
ஆதி குலம்
உண்டு
உண்டு
அக்கா 1சுபம்
1கோடி
படித்த வெளிநாடு மற்றும் வேலைக்கு செல்ல விருப்பம் உள்ளவர்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
பத்திரகாளியம்மன் வெள்ளகினர்
5ft.10in-177cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
75 kg
A+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
Mechanical Engineering
தனியார் வேலை
property tax consultant நியூஸ்லாந்
வெளிநாடு
3லட்சம்
2.5 லட்சம்
தார்சு வீடு 2 மற்றும் சைட் 1
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img