2740
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
நவீன்குமார்
திங்கள்
12 04 AM
1 7 1991
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
முத்தன் குலம்
உண்டு
உண்டு
தம்பி 1
20கோடி-30கோடி
நல்ல குடும்பம் , சம வசதி
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
5ft.9in-175cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
BE.,MBA.,
தனியார் வேலை
தனியார் கோயம்புத்தூர்
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
50000
நல்ல வசதி, வாடகை வரவு 4 லட்சம், பூமி உண்டு ,30 கோடி
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img