2738
பெற்றோர்
பெண்
அங்காளீஸ்வரி (மறுமணம்)
புதன்
11 15 AM
13 3 1985
Udumalaipattai
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
பில்லன் குலம்
உண்டு
உண்டு
தம்பி 1 சுபம்
தெரியவில்லை
விவசாயம் அல்லது நல்ல வேலை பூமி தேவை 37 To 41 வயதுக்குள் உடுமலைப்பேட்டை பல்லடம் 30 கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் மட்டும்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
அழகு நாச்சியம்மன் வள்ளியரச்சல்.
5ft.4in-162cm
லேசான பருமனான உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
60 kg
தெரியவில்லை
மறுமணம்
இளநிலை பட்டப்படிப்பு
B.Com
பணியில் இல்லை
தந்தை விவசாயம்
தமிழ்நாடு
இல்லை
இல்லை
தோப்பு 6 ஏக்கர் மற்றும் வீடு
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
இல்லை
Home              
img