2730
பெற்றோர்
பெண்
கவுசிகா VIP ( வெளிநாடு சம்மதம் )
திங்கள்
1 50 PM
15 9 1997
Erode
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
செம்பன் குலம்
உண்டு
உண்டு
தம்பி 1
15கோடி-20கோடி
Good family with equal background
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
Asuvani, barani, mirugasirisam, punarpoosam, chithira, anusham, pooradam, uthiradam, avitam, pooratathi, rayvathi, uthiratathi
கரியகாளியம்மன் பெரியமணலி
5ft.6in-167cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
தெரியவில்லை
B+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
ECE
IT
சாப்ட்வேர் கம்பெனி பங்குதாரர் கோவை
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
75000
கோவையில் வாடகை 1.5 லட்சம் திருச்சங்கோடு பூமி 10 ஏக்கர் மற்றவை நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
150
உண்டு
கார்
Home              
img