2688
பெற்றோர்
ஆண்
விக்னேஷ்குமார் ( மருத்துவர் ) ( வெளிநாடு )
ஞாயிறு
9 10 PM
27 6 1993
Dharapuram
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
மாட குலம்
உண்டு
உண்டு
One sister, married
15கோடி-20கோடி
ஆஸ்ரேலியா செல்ல சம்மதமுள்ள வரன் டாக்டர் முன்னுரிமைஅல்லது டாக்டர் அல்லாத வரன்
பொருந்தாத நட்சத்திரம்
1) அஷ்வினி 2)அஸ்தம் 3)மூலம் 4)சுவாதி 5)சதயம் 6)ரோகினி 7)திருவாதிரை 8)திருவோணம் தவிர மற்றவை பார்க்கலாம்
வீரகுமாரசாமி வெள்ளகோவில்
5ft.7in-170cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
66 kg
B+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS,
மருத்துவர்
ஆஸ்ரேலியாவில் MS சர்ஜரி படிக்க சென்றுள்ளார்
வெளிநாடு
6லட்சம்
6 lakhs
தோப்பு 20 ஏக்கர் தோட்டம் 20 ஏக்கர்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img