2685
பெற்றோர்
ஆண்
சந்துரு ( வெளிநாடு ) ( மறுமணம் )
வியாழன்
8 28 PM
13 9 1990
Gobichettipalayam
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
காடை குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
8கோடி
அமெரிக்கா அல்லது கனடாவில் பணிபுரியும் பெண். முன்னுரிமை அல்லது இங்கு படித்து பணிபுரியும் பெண் அமெரிக்கா செல்ல சம்மதமுள்ள முதல் மணம் அல்லது மறுமணம். (குழந்தை இல்லாமல் )
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ஸ்ரீ செல்வநாயகி அம்மன் கீரனூர்
6ft-182cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
72 kg
B+
மறுமணம்
பொறியியல் படிப்பு
B. E., M. S (USA)
IT
சாப்ட்வேர் அமெரிக்கா
வெளிநாடு
9லட்சம்
9 லட்சம்
தோட்டம் 8 ஏக்கர் வாடகை.36000 தந்தை பென்ஷன் மாதம் ரூ 85000 ( ஜாதகம் பார்ப்பது பெண் வீட்டார் விருப்பம் )
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img