2671
பெற்றோர்
ஆண்
நவீன் (வெளிநாடு)
புதன்
12 15 AM
25 2 1987
Erode
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
காடை குலம்
உண்டு
உண்டு
தம்பி 1
10கோடி-15கோடி
ANY DEGREE B.E., M.S., MBBS, BDS
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
காியகாளியம்மன் மொடக்குறிச்சி
5ft.7in-170cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
60 kg
B+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
MS ( USA)
IT
SENIOR ASSOSIATE அமெரிக்கா
வெளிநாடு
10லட்சம்-15லட்சம்
11 லட்சம்
சொந்த வீடு , கடை, குடோன்,(50,000 வாடகை) மற்றும் சைட் டுகள் 25000 சதுரஅடி
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img