2665
பெற்றோர்
பெண்
ஹரிணி
செவ்வாய்
7 30 AM
19 9 1995
Gobicettipayalam
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்
ஓதாலன் குலம்
உண்டு
உண்டு
தம்பி 1
3கோடி
சாப்ட்வேர் அல்லது சொந்த தொழில் திருப்பூர் பகுதி முன்னுரிமை
பொருந்தாத நட்சத்திரம்
கிருத்திகை ஆயில்யம் பூரம் உத்திரம் விசாகம் தவிர மற்றவை பார்க்கலாம்
கரியகாளி அம்மன் பரஞ்சேர்வழி
5ft-152cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
53 kg
O+
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
MBA HR
IT
சாப்ட்வேர் பெங்களுர்
வெளிமாநிலம்
50000-1லட்சம்
100000
பூமி 8.5 ஏக்கர் ( ராகு கேதும் பொருந்தும் )
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
50
இல்லை
Home              
img