2664
பெற்றோர்
பெண்
மீரா (பல் மருத்துவர்)
வியாழன்
11 55 AM
12 9 1996
Salem
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
விளையன் குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1
நேரில்
மருத்துவர் அல்லது சுய தொழில்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
அஸ்வினி கிருத்திகை திருவாதிரை மகம் உத்திரம் உத்திராடம் அவிட்டம் சதயம் புரட்டாதி
காக்காவேரி அண்ணமார்
5ft.7in-170cm
மெலிதான உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
60 kg
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
BDS
மருத்துவர்
பல் மருத்துவர்
தமிழ்நாடு
இல்லை
நேரில் தொடர்புக்கு 9443124333
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img