2663
பெற்றோர்
ஆண்
பாபுலக்ஷ்மன் (மருத்துவர்) VVIP
செவ்வாய்
10 59 PM
16 3 1983
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்
முத்தன் குலம்
உண்டு
உண்டு
சகோதரர் 1
30கோடி-50கோடி
மருத்துவர்
பொருந்தாத நட்சத்திரம்
அனுஷம் உத்திரட்டாதி பூசம் பூரம் பரணி பூராடம் தவிர மற்றவை பொருந்தும்
முத்தூர் செல்லியாண்டி அம்மன்
5ft.7in-170cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
70 kg
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
M.D (Russia)
மருத்துவர்
அரசு மருத்துவர்
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
1 லட்சம்
சொத்து மதிப்பு 50 கோடி மற்றவை நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img