2662
பெற்றோர்
ஆண்
பிரவீன் சந்தர்
புதன்
2 26 PM
13 4 1994
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
கண்ணந்தை குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
5கோடி
சமதகுதி பணிக்கு செல்லும் பெண்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுவாதி திருவோணம் ரேவதி அசுபதி ரோகினி மிருகசிரிசம் திருவாதிரை புணர்பூசம் மகம் உத்திரம் பாதம் 1 உத்திராடம்
குலவிளக்கு அம்மன் களமங்கலம்
6ft-182cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
70 kg
A1+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
BE MBA
தனியார் வேலை
ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் பெங்களுர்
தமிழ்நாடு
2லட்சம்
1.15 லட்சம்
தோப்பு 10 ஏக்கர் தார்சு வீடு தொடர்புக்கு அப்பா 9944596969
Home              
img