2660
ஜாதகர்
ஆண்
பிரபு
சனி
11 05 AM
25 7 1992
DINDIGUL
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பூசன் குலம்
லேட்
உண்டு
தம்பி 1
2கோடி
அன்பான வாழ்கை துணை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
VANJIAMMAN TEMPLE MULANUR
5ft.9in-175cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
74 kg
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
இளநிலை பட்டப்படிப்பு
BE PRODUCTION ENGINEERING
சுய தொழில்
FURNITURE MANUFACTURING AND WHOLESALE HAVING 2 RETAIL SHOWROOM
தமிழ்நாடு
2லட்சம்
1.5 லட்சம்
சொந்த வீடு கோவை
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img