2659
பெற்றோர்
ஆண்
ரிஷிகேஷ் கௌதம் (மருத்துவர்) VVIP
வியாழன்
3 10 PM
29 2 1996
Dindigul
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
பெருங்குடி குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
20கோடி-30கோடி
மருத்துவர்( post graduate) திருப்பூர் கோவை ஈரோடு பொள்ளாச்சி கரூர் நாமக்கல் பகுதி மட்டும்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம் பரிகார செவ்வாய் பரிகார ராகு கேது பொருந்தும்
ரத்தின மூர்த்தி
5ft.7in-170cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
70 kg
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS,M.S(General surgery) 3rd year
மருத்துவர்
மருத்துவர்
தமிழ்நாடு
5லட்சம்
5 லட்சம்( பெற்றோர் வருமானம்)
25 கோடி விபரம் நேரில் ( சுத்த ஜாதகம் பரிகார செவ்வாய் பரிகார ராகு கேது பொருந்தும் )
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img