2640
பெற்றோர்
ஆண்
கௌதமன் (வெளிநாடு)
ஞாயிறு
1 30 AM
28 7 1991
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்
முழுக்காதன் குலம்
உண்டு
உண்டு
.ஜாதகர் மட்டும்
5கோடி
வெளிநாடு செல்ல சம்மதமுள்ள பெண் ( ராகு கேது ஜாதகமும் பொருந்தும் )
பொருந்தாத நட்சத்திரம்
அஸ்தம் திருவாதிரை சுவாதி ரோகிணி ஆயில்யம் புணர் பூசம் தவிர மற்றவை பார்க்கலாம்.
காடையீஸ்வரர் காடையூர்
6ft-182cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
60 kg
B+
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
M.I.S AUSTRALIA
தனியார் வேலை
சைட் மேனேஜர் மெல்பேர்ன் ஆஸ்திரேலியா
வெளிநாடு
3லட்சம்
300000
சைட் பூமி 1 ஏக்கர் , தார்ச் வீடு 3000sq.ft
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img