2638
பெற்றோர்
பெண்
கீர்த்தனா ( மருத்துவர் )
ஞாயிறு
9 13 PM
14 9 1997
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
ஆந்தை குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன்- 1 சுபம்
8கோடி
மருத்துவர் pg தகுதி
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
புனர்பூசம் மூலம் சுவாதி விசாகம் அனுஷம் உத்திரட்டாதி அனுஷம் ரோகிணி பூராடம் ரோகிணி சுவாதி பூரம்
பெரியநாயகி அம்மன் பருத்தியூர்
5ft.1in-155cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
நல்ல சிவப்பு
55 kg
AB+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS
மருத்துவர்
மேற்படிப்புக்கு தயாராகிக்கொண்டுள்ளார்
தமிழ்நாடு
இல்லை
0
தென்னந்தோப்பு 6 ஏக்கர் நஞ்சை 7ஏக்கர் சொந்த வீடு கோயம்புத்தூர்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
100
உண்டு
Home              
img