2637
பெற்றோர்
பெண்
பிரியங்கா (மருத்துவர்)
சனி
1 05 PM
3 6 1995
Tiruppur
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
மாட குலம்
லேட்
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
5கோடி
சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் நல்ல குடும்பம் அரசு வேலை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
Veera Kumar Kovil,Vellakovil
5ft.3in-160cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
தெரியவில்லை
O+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
BDS
மருத்துவர்
Preparing for pg
பணியில் இல்லை
இல்லை
சொந்த வீடு ,தோப்பு- 5 ஏக்கர், பூமி -1 தொடர்புக்கு 6374641876
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
இல்லை
Home              
img