2633
பெற்றோர்
பெண்
பிரதீபா (VIP)
புதன்
11 34 AM
31 3 1999
Pollachi
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது ஜாதகம்
எண்ணை குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1
10கோடி-15கோடி
வேலை தொழில் விவசாயம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
sri kariya kaaliyamman, pottikkaam palayam, dharaspatti
5ft.6in-167cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
60 kg
O+
முதல்மணம்
இளநிலை பட்டப்படிப்பு
BSc in costume and fashion design
தெரியவில்லை
nil
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
25 ஏக்கர் தென்னந்தோப்பு
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img