2631
பெற்றோர்
ஆண்
சுமந்த் VVIP ( மருத்துவர் )
செவ்வாய்
3 28 AM
28 12 1993
Chennai
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்
மணியன்
உண்டு
உண்டு
தம்பி 1
நேரில்
Tall doctor girl with or without pg from good family
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
In person
நாவலடியன் கோயில் மோகனூர்
6ft.2in-187cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
93 kg
B+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MS general surgery
மருத்துவர்
MS general surgery preparing
தமிழ்நாடு
நேரில்
In person
In person ( ஜாதகர் உயரம் 6.2 )
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
No expectations / bride family choice
Home              
img