2629
பெற்றோர்
ஆண்
மோனிஷ்பிரசன்னா VIP ( வெளிநாடு )
வெள்ளி
00 01 AM
29 11 1991
Gobichettipalayam
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
கூறை குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
50கோடி-75கோடி
வெளிநாடு செல்ல சம்மதமுள்ள பெண் MS eng, MBA, ME, etc Medical profession Tall, Good looking, Traditional family
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
பொன்காளியம்மன் சிவகிரி
5ft.11in-180cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
72 kg
O+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B, Tech (ECE) MS ( USA )
தனியார் வேலை
பிராடைட் மேனேஜ்மென்ட் வால்மார்ட் அமெரிக்கா
வெளிநாடு
10லட்சம்-15லட்சம்
14 லட்சம்
தோட்டம் 16 ஏக்கர் கோவையில் மாத வாடகை 5.5 லட்சம் மற்றவை நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img