2628
பெற்றோர்
பெண்
பிரியதர்ஷினி ( மருத்துவர் )
திங்கள்
5 44 PM
26 8 1996
Gobi
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பெருங்குடி குலம்
உண்டு
உண்டு
தங்கை 1
5கோடி
டாக்டர் வரன் மட்டும்
பொருந்தாத நட்சத்திரம்
புணர்பூசம் விசாகம் சித்திரை பூரட்டாதி அவிட்டம் மற்றும் சிம்மம் மிதுனம் ராசி ஆகியவை தவிர்க்கவும்
கரிச்சி குமாரசாமி சித்தோடு
5ft.1in-155cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
55 kg
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS
மருத்துவர்
PG க்கு படித்துக்கொண்டிருக்கிறார்
தமிழ்நாடு
இல்லை
தோட்டம் 5 ஏக்கர் சைட் 1 ஏக்கர் தொடர்புக்கு அப்பா சண்முகசுந்தரம் 9597055666
50
Home              
img