2627
பெற்றோர்
பெண்
பார்க்கவி
வியாழன்
8 27 AM
27 7 2000
Pollachi
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பவழ குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
4கோடி
வேலை மற்றும் விவசாயம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
பரணி அசுவினி புனர்பூசம் சித்திரை அனுஷம் விசாகம் கேட்டை பூராடம் அவிட்டம் புரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி
அங்கிதொழுவு காளியம்மன்
5ft.5in-165cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
55 kg
O+
முதல்மணம்
இளநிலை பட்டப்படிப்பு
Bsc.Maths
பணியில் இல்லை
வீட்டில் உள்ளார்
தமிழ்நாடு
இல்லை
6 ஏக்கர் தென்னை விவசாயம்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
50
இல்லை
Home              
img