2620
பெற்றோர்
ஆண்
நவீன் VIP ( மருத்துவர் )
செவ்வாய்
8 20 AM
21 6 1994
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
முத்தன் குலம்
உண்டு
உண்டு
தங்கை 1
30கோடி-50கோடி
டாக்டர் வரன் சமதகுதி
பொருந்தாத நட்சத்திரம்
பூசம் அனுசம் உத்திரட்டாதி பரணி பூராடம் மிருகசிரிசம் சித்திரை அவிட்டம் சுவாதி அஸ்தம் தவிர்க்கவும்
Angaala parameshwari Amman,thoravalur
5ft.11in-180cm
லேசான பருமனான உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
90 kg
O+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
Mbbs
மருத்துவர்
மருத்துவர்
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
70000
பாக்கு தோப்பு 4 ஏக்கர் சைட்பூமி 1 ஏக்கர் குடோன் மற்றும் அலுவலக கட்டிடம் வாடகை 3.5 லட்சம் ( கொங்கு பாளவெள்ளாளர் கவச குலம் )
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Depends on the bride's family
Home              
img