2618
பெற்றோர்
பெண்
நர்மதா ( VIP )
வெள்ளி
10 55 PM
21 4 2000
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது ஜாதகம்
செங்கண்ணன் குலம்
உண்டு
உண்டு
தங்கை 1
8கோடி
நல்ல குடும்பம் நல்ல வேலை அல்லது சொந்த தொழில்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
பகவதி அம்மன்
5ft-152cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
50 kg
B+
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
B.Com (CS)(CA),M.Com (CS)
படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்
படித்துக்கொண்டுள்ளார்
தமிழ்நாடு
நேரில்
ஊட்டியில் 4 ஏக்கர் அவினாசியில் 2 ஏக்கர்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
150
உண்டு
150 பவுன் கார்
Home              
img