2362
குடும்பத்தினர்
பெண்
நிவேதிதா ( மறுமணம் )
வியாழன்
11 02 PM
7 3 1991
TIRUPPUR
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
கண்ணன் குலம்
லேட்
உண்டு
தங்கை 1 சுபம்
நேரில்
சாப்ட்வேர் வரன் வெளிநாடு சம்மதம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம் பார்க்கலாம்
அப்பாத்தாள் சாமி நசியனூர்
5ft.2in-157cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
50 kg
தெரியவில்லை
மறுமணம்
பொறியியல் படிப்பு
BE
IT
சாப்ட்வேர் பெங்களுர்
வெளிமாநிலம்
50000-1லட்சம்
120000
நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img