2354
நிர்வாகி
ஆண்
தனசேகர்.செ ( VIP )
ஞாயிறு
3 14 PM
14 5 1995
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பவழ குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1
30கோடி-50கோடி
நல்ல படித்த குடும்ப பெண்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ஆயி அம்மன் கோவில் கோவில்பாளையம்
5ft-152cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
55 kg
B+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
M.sc
சுய தொழில்
டிரேடர்ஸ் and எண்டர்பிரைசஸ்
தமிழ்நாடு
3லட்சம்
3,50,000
13.5 ஏக்கர் மற்றவை நேரில் மொத்த மதிப்பு 30 கோடி
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
நேரில்
உண்டு
நேரில்
Home              
img