2346
பெற்றோர்
பெண்
தரண்யா ( VVIP )
திங்கள்
4 14 AM
8 2 1999
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது ஜாதகம்
செம்பன் குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் - சுபம்
30கோடி-50கோடி
சுய தொழில், சம தகுதி, திருப்பூர் மட்டும்.
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
கார்த்திகை பரணி மிருகசிரிசம் புனர்பூசம் 4 பூசம் உத்திரம் அனுசம் உத்திராடம்
ஸ்ரீ கரியகாளி அம்மன்
5ft.3in-160cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
56 kg
O+
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
PGDMFS
பணியில் இல்லை
வீட்டில் உள்ளார்
பணியில் இல்லை
நேரில்
நல்ல வசதி விபரம் நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
நேரில்
உண்டு
நேரடியாக
Home              
img