2345
பெற்றோர்
பெண்
சுஜித்ரா ( VIP )
புதன்
5 01 PM
16 11 1994
Salem
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்
பயிரன் குலம்
உண்டு
உண்டு
தம்பி 1
20கோடி-30கோடி
நல்ல குடும்பம் சமதகுதி
பொருந்தாத நட்சத்திரம்
Ashwini Magam Moolam Kettai Ayilyam Revathi
Aanur amman (a) sellandi amman, koodaloor, magudanchavadi, Salem(dt)
5ft.3in-160cm
மெலிதான உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
45 kg
O-
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.E., M.B.A
பணியில் இல்லை
வீட்டில் உள்ளார்
தமிழ்நாடு
இல்லை
Route bus - 2 Tourist bus -2 Agriculture land - 12 acres Flats
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
நேரில்
உண்டு
Home              
img