2344
ஜாதகர்
பெண்
பூவிதா
செவ்வாய்
12 30 AM
4 3 1997
Sathyamangalam
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
காடை குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1 சுபம்
1கோடி
சாப்ட்வேர் வேலை பூமி தேவை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
அஸ்தம் விசாகம் சுவாதி மிருகசிரிசம் சதயம் சித்திரை பூசம் திருவோணம்
செல்லாண்டிஅம்மன்
5ft.1in-155cm
மெலிதான உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
46 kg
O+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
BE, Electrical Engineering
IT
Senior Test Engineer, சென்னை
தமிழ்நாடு
25000-50000
30000
தோட்டம் 8 ஏக்கர்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
100
உண்டு
Home              
img