2336
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
சஞ்சித்
வியாழன்
8 54 AM
28 10 1993
Erode
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்
கண்ணன் குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
20கோடி-30கோடி
சமதகுதி பரிகார செவ்வாய் ராகு கேது ஜாதகம் பொருந்தும்
குலவிளக்கு அம்மன் காளமங்கலம்
5ft.5in-165cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
62 kg
முதல்மணம்
இளநிலை பட்டப்படிப்பு
B.Tech
தனியார் வேலை
சுயதொழில்
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
மதிப்பு சுமார் 25 கோடி வாடகை 1 லட்சம் மற்றவை நேரில்
Home              
img