2335
ஜாதகர்
ஆண்
திருச்சந்திரன் ( அரசு வேலை )
திங்கள்
12 13 PM
3 8 1987
Tiruppur
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
கண்ணந்தை குலம்
உண்டு
உண்டு
அக்கா 1 சுபம்
10கோடி-15கோடி
நல்ல குடும்பம்
பெரியநாயகி அம்மன் பாப்பினி
5ft.7in-170cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
60 kg
B+
முதல்மணம்
பட்டயப்படிப்பு(Diploma or ITI)
EEE
அரசு வேலை
அரசு வேலை மின் வாரியம்
25000-50000
48000
பூமி 7 ஏக்கர் சொந்தவீடு ஜாதகருக்கு மட்டும்
Home              
img