2334
பெற்றோர்
பெண்
மிருணாளினி ( VIP )
வெள்ளி
5 02 PM
24 10 1997
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
காடை குலம்
உண்டு
உண்டு
தம்பி 1
சமதகுதி சொந்த தொழில் அல்லது நல்ல வேலை
பொருந்தாத நட்சத்திரம்
கண்ணிமார் கோவில்
5ft.6in-167cm
மெலிதான உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
50 kg
O+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.E(ECE),MBA
IT
சாப்ட்வேர் சென்னை
தமிழ்நாடு
25000-50000
45000
சொந்த வீடு (3500sq.ft), காம்லக்ஸ் 1 வாடகை 25000 சைட் 3 தோட்டம் 4 ஏக்கர்
Home              
img