2333
ஜாதகர்
ஆண்
மகேஸ்அரவிந்த்
புதன்
3 00 PM
16 1 1995
Dharapuram
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
காடை குலம்
உண்டு
உண்டு
அக்கா -1 சுபம்
1கோடி
நல்ல குடும்பம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
அங்காளபரமேஸ்வரி அம்மன் பூந்துறை
5ft.5in-165cm
லேசான பருமனான உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
84 kg
AB+
முதல்மணம்
Others
Diploma in Instrumentation and Control Engineer
சுய தொழில்
சொந்த ஏஜென்சி நிறுவனம்
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
80000
சொந்த வீடு தொடர்புக்கு - மகேஸ்அரவிந்த் 75023 89440 90806 64244
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
நேரில்
இல்லை
Home              
img