2332
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
செல்வதீபன் ( VIP )
வியாழன்
6 55 PM
2 6 1994
Tirupur
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
அந்துவன் குலம்
லேட்
உண்டு
அக்கா 1 சுபம்
10கோடி-15கோடி
தகுதியான குடும்பம்
சிவப்பு
முதல்மணம்
இளநிலை பட்டப்படிப்பு
B.Sc
சுய தொழில்
சொந்த கார்மென்ஸ்
தமிழ்நாடு
2லட்சம்
1.5 லட்சம்
தார்சு பங்களா காம்ப்ளக்ஸ் வாடகை 1.5 லட்சம் பூமி 6 ஏக்கர் மொத்த மதிப்பு 15 கோடி
Home              
img