2329
பெற்றோர்
பெண்
மனோரஞ்சிதம் J S
புதன்
9 20 AM
9 12 1998
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது ஜாதகம்
ஓதாலன் குலம்
உண்டு
உண்டு
தங்கை-1
6கோடி
ஏதேனும் ஓர் பட்டப்படிப்பு நல்ல வேலை (நிரந்தரம்) நல்ல குடும்பம் சுமார் கோவையிலிருந்து 40கிலோமீட்டர்சுற்றளவிற்குள் பூமி தேவை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
1)பரணி 2) கார்த்திகை 3) பூசம் 4)அனுசம் 5) ஹஸ்தம் 6) சத்யம் பாதம்-1 7) விசாகம்
கரியகாளியம்மன் பரஞ்சேர்வழி
5ft.4in-162cm
லேசான பருமனான உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
55 kg
A+
முதல்மணம்
இளநிலை பட்டப்படிப்பு
BSC
IT
சாப்ட்வேர் பெங்களுர் ( தற்போது வீட்டில் இருந்து )
தமிழ்நாடு
4லட்சம்
3-ஏக்கர்பூமி 20சென்ட் இடத்தில் 2600சதுரடியில் புதியவீடு மதிப்பு1.50 கோடி மொத்த சொத்து மதிப்பு 6 கோடி
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
நேரில்
உண்டு
எங்கள் தகுதிக்கு ஏற்ப
Home              
img