2328
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
விஜயரங்கன்
சனி
10 56 AM
26 10 1991
Erode
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது ஜாதகம்
செல்லன் குலம்
உண்டு
உண்டு
தங்கை 1 சுபம்
100கோடி-200கோடி
ஒரளவு வசதி
சின்னம்மன்பெரியம்மன் கோயில்அனுமன்பள்ளி
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
M.Tech
சுய தொழில்
சுயதொழில்
தமிழ்நாடு
2லட்சம்
சுமார் 150 கோடி விபரம் நேரில்
Home              
img