2327
சக அமைப்பாளர்
பெண்
அபர்ணா
திங்கள்
11 15 PM
18 4 1988
Erode
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
பொருள்தந்த குலம்
உண்டு
உண்டு
தம்பி 1
15கோடி-20கோடி
சம தகுதி
முருங்கை அம்மன் தொட்டியம்பட்டி காங்கயம்
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
BE MBA
பணியில் இல்லை
வீட்டில் உள்ளார்
தமிழ்நாடு
சுமார் 15 கோடி
80
75 கார்
Home              
img