2325
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
கோகுல் ( மருத்துவர் )
வியாழன்
3 44 AM
6 2 1992
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது ஜாதகம்
ஆந்தை குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1 சுபம்
10கோடி-15கோடி
மருத்துவர்
பொருந்தாத நட்சத்திரம்
ரோகிணி அஸ்தம் திருவோணம் திருவாதிரை சுவாதி சதயம் தவிர்க்கவும்
5ft.9in-175cm
லேசான பருமனான உடல் அமைப்பு
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MD
மருத்துவர்
மருத்துவர் பெங்களூர்
வெளிமாநிலம்
2லட்சம்
110000
மதிப்பு 12 கோடி வாடகை 2 லட்சம்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img