2942
கோமதி
29 5 1994
10 12 AM
வியாழன்
Erode
விருச்சிகம்
மிதுனம்-புனர்பூசம்
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
நிர்வாகி
பெண்
முதல்மணம்
தெரியவில்லை
மாநிறம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
M.Sc(CS)
செம்பன் குலம்
மோடமங்கலம் செல்லியம்மன் துணை
கேது
சந்
சனி
ராசி
செவ்
லக் மாந்
புத குரு சுக் ராகு
சூரிய
சூரிய குரு சுக் ராகு
சந்
அம்சம்
செவ்
சனி
புத
கேது
லக் மாந்
அண்ணன் 1
தொழில்விபரம்: .
சொத்துக்கள் : பூமி 6 ஏக்கர் தோட்டம்
எதிர்பார்ப்பு : .
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-01-28 00:00:00, Print Date: 22-03-2023 img