2941
பூபதி(அரசு வேலை) (மறுமணம்)
17 9 1991
6 55 PM
செவ்வாய்
Namakkal
மீனம்
தனுசு-பூராடம்
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர்
ஆண்
மறுமணம்
6ft-182cm
மாநிறம்
68 kg
M.E
காரி குலம்
உஞ்சனை ஸ்ரீ பொன்காளியம்மன்
லக் மாந்
கேது
ராசி
சுக்
சனி(வ)
புத குரு
ராகு சந்
சூரிய செவ்
சுக் சனி(வ) மாந்
கேது
குரு செவ்
அம்சம்
சூரிய
ராகு லக்
சந் புத
தங்கை 1 சுபம்
30000
தொழில்விபரம்: அக்கவுண்டன்ட் (அரசு வேலை)
சொத்துக்கள் : சொந்த வீடு, 5 ஏக்கர் நிலம்
எதிர்பார்ப்பு : மறுமணம் சம்மதம்
செவ்வாய் ஜாதகம் மறுமணமும் மறுமணமும் பார்க்கலாம் செவ்வாய் ஜாதகம் செவ்வாய் ஜாதகமும் பொருந்தும்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-01-28 00:00:00, Print Date: 22-03-2023 img