2940
அனுவர்ஷினி
5 2 2005
6 14 PM
சனி
Coimbatore
கடகம்
தனுசு-மூலம்
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.6in-167cm
சிவப்பு
56 kg
தெரியவில்லை
BBA(RM)
பயிரன் குலம்
ஆனூர் அம்மன்
ராகு
சனி
மாந்
ராசி
லக்
சூரிய புத சுக்
சந் செவ்
கேது
குரு
சுக்
ராகு
சந் புத செவ்
சனி
அம்சம்
சூரிய
லக்
குரு
மாந்
கேது
ஜாதகம் மட்டும்
தொழில்விபரம்: BBA(RM) முதல் வருடம்
சொத்துக்கள் : சொத்து மதிப்பு 1 கோடி
எதிர்பார்ப்பு : .
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-01-27 00:00:00, Print Date: 22-03-2023 img