2938
கார்த்திகேயன் (மறுமணம்) (வெளிநாடு)
24 7 1986
7 30 AM
வியாழன்
Moolanur
கடகம்
கும்பம்-சதயம்
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
மறுமணம்
5ft.7in-170cm
சிவப்பு
70 kg
B.Sc CT, SAB,US
பொருள்தந்த குலம்
மலையம்மன் கோவில் தோட்டக்குறிச்சி
ராகு
சந் குரு
ராசி
லக் சூரிய புத
சுக்
செவ்
சனி
கேது
மாந்
மாந்
ராகு
குரு
லக்
அம்சம்
சந்
புத
செவ் சுக் கேது
சூரிய சனி
ஜாதகர் மட்டும்
8 லட்சம்
தொழில்விபரம்: சாஃப்ட்வேர் கலிபோர்னியா
சொத்துக்கள் : பூமி 7 ஏக்கர் வாடகை 2 லட்சம் மேலும் தொடர்புக்கு பெற்றோர் 9994917936
எதிர்பார்ப்பு : தற்காலிகமாக கலிஃபோர்னியா செல்லும் பெண்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-04-06 00:00:00, Print Date: 22-03-2023 img